V ODKRIVANJU TRADICIJE


Kaj je Cjase Cocèl?

Hiša, stara kmečka domačija, delno zgrajena v 17. stoletju, predstavlja vsakdanje kmečko življenje in delo v Furlaniji v obdobju od konca 19. stoletja do približno leta 1950, preden je prišlo v Furlaniji - leta 1960 - do velikih sprememb  v načinu življenja in dela nasploh. 

Ime, Cjase Cocèl, izhaja iz družinskega priimka Chiarvesio, (z vzdevkom Cocèl) ki je dalj časa prebivala v tej hiši. Ime so obdržali z  namenom, da bi ohranili spomin na to krajevno kmečko družino in da bi poudarili smisel in namen ustanovitve tega muzeja. Izgled današnje zgradbe je tak kot iz starih časov, ko je bila domačija zgrajena.

Obiskovalec ima namreč občutek, da se nahaja v okolju, kjer življenje še utripa, v zgradbi, kjer se je čas ustavil (kuhinja, sobe, klet, kašča, kmečko dvorišče in delovna soba so bile vse prenovljene). To je možno še občutiti  zaradi prisotnosti vseh tistih oseb oz. obrtnikov, ki pri različnih opravilih uporabljajo staro orodje. Med temi naj navedemo brusača (fur.:gue), košarja (zeâr), kovača (fari), predice (filandere) in čipkarice.

Dejavnosti, ki so vezane na izdelavo oblačil, še zlasti ženskih, (od različnih tkanin do statve) predstavljajo pomembno družinsko gospodarsko plat. V to področje spada značilno kleklanje čipk iz Fagagne (tombolo).  Tu so uredili tudi  staro učilnico, v kateri je s fotografijami, dopisi, potrdili, diplomami in vzorci prikazana zgodovina čipkarstva.

Ob strani hiše je bil skrbno dograjen del - broili- majhno posestvo v katerem so bile v sredini posajene murve (potrebne za gojitev sviloprejk), štiri značilne furlanske sorte trte in različne vrste povrtnine.

Na trgu pred muzejem stojijo lopa za mlatev žitaric, mlin in fužina s starim kovaškim ognjiščem. Pred tem je še novo krilo stavbe, ki je bilo dograjeno pred kratkim in gosti v pritličju gostilno z opremo starih krajevnih gostiln, ter še povsem delujočo mlekarno, kjer pripravljajo sir z metodo kotla na gibljivem ognju.

V prvem nadstropju se nahaja šolska učilnica in stalna razstava o izdelavi kolesa  vozov prikazana z razstavljenim orodjem in možnost ogleda obrtnikov pri delu.

V drugem nadstropju je še oddelek o čebelarstvu.

Nova zgradba prikazuje poleg tega tip strehe, pokrite z rženo slamo, ki je bila uporabljena na kmečkih poslopjih naših vasi v začetku 20.stoletja.

Ta zunanji del, bogati in dopolnjuje muzej  z obrtniškimi dejavnostmi in prikazom družbenega življenja, ki so se medsebojno prepletali v življenju in delu kmečkega prebivalstva. Ta del je omejen s kamnitim zidom, ki se vije vzporedno s potjo in dolgo vrsto murv.